Ingatlanjog

Az ingatlant terhelő haszonélvezeti jog terjedelmének pontos meghatározása gyakran jelent problémát. A tulajdonjog és a haszonélvezet hogyan viszonyul egymáshoz? A következő bejegyzésben erre talál választ.

A kötbér un. szerződést biztosító mellékkötelezettség. De ez mit is jelent? Szerződés kötés esetén a felek szerződésszegő magatartása esetére (vagyis ha nem a szerződésnek megfelelően viselkednének) kötbér, azaz büntetésként bizonyos pénzösszeg megfizetésére kötelesek, ha kikötjük a szerződésben. A kötbér fizetés fontos feltétele még az is, hogy a...

Az igénylőnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie. Ha ez a feltétel nem áll fenn, akkor is igényelhető a CSOK, ha az igénylő elhunyt házastársa vagy élettársa esetében állt fenn a feltétel és az elhunyt kiskorú gyermeke legalább 50%-os mértékben tulajdonjogot szerzett.

Általában pénzintézetek az ingatlant terhelő jelzálogjoguk védelmében szokták bejegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásba az elidegenítési és terhelési tilalmat, de bejegyezhető például tartási jog biztosítékaként is. Azonban a tilalom nem csak szerződésen, hanem bírósági határozat vagy jogszabályi rendelkezésen is alapulhat. Az elidegenítési és...

Ingatlan adásvétel során gyakran előfordul, hogy a Vevő nem tudja az adásvételi szerződés aláírásakor a teljes vételárat kiegyenlíteni, hanem erre több részletben kerül sor. Ilyenkor felmerül a kérdés, hogy milyen megoldást alkalmazzunk az adásvételi szerződésben annak érdekében, hogy a vevő a teljes vételár kiegyenlítéséig ne szerezhessen...

Ingatlan vásárlása esetén az első lépés a megfelelő ingatlan kiválasztása. Azonban sokan mikor rátalálnak az "álom otthonra" hajlamosak túlságosan megbízni a másik félben és az érzelmekre hagyatkozni a továbbiakban. Pedig sosem árt az óvatosság! A következő írásomban az ingatlan kiválasztásától a foglaló kifizetéséig szükséges jogi lépéseket...

Aki az ingatlant 15 éven át sajátjaként szakadatlanul birtokolja, az elbirtoklás útján megszerzi a tulajdonjogát. Ez tulajdonképpen a gyakorlatban azt jelenti, hogy úgy használjuk az adott ingatlant, mintha a sajátunk volna, tehát ha kell műveljük, adózunk utána, karbantartjuk, állagmegóvást végzünk stb., és mind eközben a tulajdonos nem törődik az...

Mielőtt egy lakást bérbe vennénk, van néhány fontosabb pont, amit érdemes tisztázni. Könnyebb és olcsóbb előre körbejárni a lényeges kérdéseket, mint később érvényesíteni az ebből eredő kárunkat.

Előfordulhat, hogy valaki más telkére építkezünk az általunk megvásárolt anyaggal. Az idegen ingatlanon történő építés szabályait a Ptk. tartalmazza a ráépítés címszó alatt. Mielőtt az építkezést megkezdenénk érdemes a föld tulajdonosával megállapodást kötnünk, amiben tisztázzuk, hogy a ráépítésünknek mi lesz a következménye (hogyan alakul a föld...

Előfordulhat, hogy megvásárolunk egy ingatlant azzal a szándékkal, hogy életünk végéig ott éljünk. De egyszer csak értesítenek, hogy az ingatlanunkat kisajátítják... Mi az a kisajátítás és milyen jogaink vannak, erről szól a bejegyezés.