Ingatlanjog

Ha egy ingatlan osztatlan közös tulajdonban áll, akkor minden egyes tulajdonos jogosult az egész ingatlan használatára. Ez azt jelenti, hogy az ½ tulajdoni hányaddal rendelkező és az ¼ tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonos is az egész ingatlant használhatja. Nem mondhatja az ½ tulajdonos, hogy én 2 szobát használok, az 1/4 tulajdonos meg csak...

Előfordulhat, hogy szerződést kötünk valakivel, de a szerződés ellenére mégsem teljesíti a pénzfizetési kötelezettségét.

Visszterhes vagyonátruházásnál az ingatlan vételárán és az ügyintézési költségen felül számolni kell a vagyonátruházási illetékkel is. A fizetési kötelezettség a szerződés megkötése napján keletkezik. Ha árverésen vásároltuk az ingatlant, akkor az árverés napján. Sőt, ha közös tulajdon megszüntetésére kerül sor a tulajdonrészt megváltónak a...

Az ingatlant terhelő haszonélvezeti jog terjedelmének pontos meghatározása gyakran jelent problémát. A tulajdonjog és a haszonélvezet hogyan viszonyul egymáshoz? A következő bejegyzésben erre talál választ.

A kötbér un. szerződést biztosító mellékkötelezettség. De ez mit is jelent? Szerződés kötés esetén a felek szerződésszegő magatartása esetére (vagyis ha nem a szerződésnek megfelelően viselkednének) kötbér, azaz büntetésként bizonyos pénzösszeg megfizetésére kötelesek, ha kikötjük a szerződésben. A kötbér fizetés fontos feltétele még az is, hogy a...

Az igénylőnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie. Ha ez a feltétel nem áll fenn, akkor is igényelhető a CSOK, ha az igénylő elhunyt házastársa vagy élettársa esetében állt fenn a feltétel és az elhunyt kiskorú gyermeke legalább 50%-os mértékben tulajdonjogot szerzett.

Általában pénzintézetek az ingatlant terhelő jelzálogjoguk védelmében szokták bejegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásba az elidegenítési és terhelési tilalmat, de bejegyezhető például tartási jog biztosítékaként is. Azonban a tilalom nem csak szerződésen, hanem bírósági határozat vagy jogszabályi rendelkezésen is alapulhat. Az elidegenítési és...

Ingatlan adásvétel során gyakran előfordul, hogy a Vevő nem tudja az adásvételi szerződés aláírásakor a teljes vételárat kiegyenlíteni, hanem erre több részletben kerül sor. Ilyenkor felmerül a kérdés, hogy milyen megoldást alkalmazzunk az adásvételi szerződésben annak érdekében, hogy a vevő a teljes vételár kiegyenlítéséig ne szerezhessen...

Ingatlan vásárlása esetén az első lépés a megfelelő ingatlan kiválasztása. Azonban sokan mikor rátalálnak az "álom otthonra" hajlamosak túlságosan megbízni a másik félben és az érzelmekre hagyatkozni a továbbiakban. Pedig sosem árt az óvatosság! A következő írásomban az ingatlan kiválasztásától a foglaló kifizetéséig szükséges jogi lépéseket...

Aki az ingatlant 15 éven át sajátjaként szakadatlanul birtokolja, az elbirtoklás útján megszerzi a tulajdonjogát. Ez tulajdonképpen a gyakorlatban azt jelenti, hogy úgy használjuk az adott ingatlant, mintha a sajátunk volna, tehát ha kell műveljük, adózunk utána, karbantartjuk, állagmegóvást végzünk stb., és mind eközben a tulajdonos nem törődik az...