Visszterhes vagyonátruházási illeték

2021.04.21

Visszterhes vagyonátruházásnál az ingatlan vételárán és az ügyintézési költségen felül számolni kell a vagyonátruházási illetékkel is. A fizetési kötelezettség a szerződés megkötése napján keletkezik. Ha árverésen vásároltuk az ingatlant, akkor az árverés napján. Sőt, ha közös tulajdon megszüntetésére kerül sor a tulajdonrészt megváltónak a gazdagodás mértékének megfelelően kell az illetéket megfizetnie. 


Az általános mértéke 4%, azonban 1 milliárd forint felett csak 2%. (200 millió forint feletti vételárrész felett 2%, ha a teljes vételár nem haladja meg az 1 milliárd forintot.)
Bizonyos esetekben kedvezményes az illeték ilyen például az első lakásvásárlók esetén, ha a 35. életévüket még nem töltötték be, vagy cserepótló vétel esetén, ha 3 éven belül sor kerül az új ingatlan vásárlására.

Ha lakásvásárlást követően értékesített ingatlan forgalmi értéke csak abban az esetben vonható le az illetékalapból, ha a szerződést az új ingatlan vásárlását követő 1 éven belül megkötik.
Vannak olyan jogügyletek, amikor egyáltalán nem kell az illetéket megfizetni, mint például ha egyenes ági rokonok között megy végbe (szülő-gyermek, nagyszülő unoka stb.). de a házastársak közötti jogügyletek is ilyenek (vigyázat élettársak között nem!), vagy a házastársi vagyonközösség megszüntetése esetén. Illetve a cserepótló vétel esetén is illetékmentes lehet a vétel, ha olcsóbb lakást vásárolunk.

kép: pixabay. com

Ha a szerződés felfüggesztő vagy bontó feltételt tartalmaz, akkor az illeték fizetési kötelezettség a szerződés hatályának beálltakor keletkezik.

Haszonélvezeti jog alapításakor a haszonélvező a vagyonértékű jog értéke után, míg a tulajdont szerző a haszonélvezettel csökkentett forgalmi érték után fizet vagyonszerzési illetéket.

A vagyonátruházási illetéket nemcsak adásvételi szerződés útján szerzett vagyonnál kell megfizetni, hanem tartási, életjáradéki, öröklési szerződés esetén is.