Cégjog

A gazdasági társaság a létesítő okirat ügyvédi/jogtanácsosi ellenjegyzésétől (közjegyzői közokiratba foglalásától) kezdődően előtársaságként működhet. Viszont ahhoz, hogy az előtársaság üzletszerű gazdasági tevékenységet is folytathasson ilyen formában, a társaság nyilvántartásba-vételi kérelmét be kell nyújtani a cégbíróságra. Tehát...

Betéti társaság társasági szerződéssel alapítható, legalább egy kültag és egy beltag által. A beltag azt vállalja, hogy a társasági vagyon által nem fedezett társasági kötelezettségekért köteles helytállni (több beltag esetén egyetemleges a felelősség). Tehát mögöttes felelőssége van a beltagnak, akkor felel a saját vagyonával, ha a társasági...

Egy gazdasági társaság alapításához szükség van egy megfelelő mennyiségű alaptőkére. Azt, hogy milyen gazdasági társaságot érdemes alapítanunk a rendelkezésünkre álló pénzmennyiség is meghatározza, hiszen vannak olyan gazdasági társaság formák, ahol kötelezően előírja a törvény az alaptőke minimumot. Arra is figyelemmel kell lennünk, hogy az...

Gazdasági társaságot létesítő okirattal lehet alapítani (ez az un. társasági szerződés, illetve alapító okirat). Jogszabály a létesítő okirattal szemben alaki követelményeket támaszt. A létesítő okiratot minden alapító tagnak alá kell írnia, a tag helyett meghatalmazott is aláírhat (meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű...