Cégjog

Egy gazdasági társaság alapításához szükség van egy megfelelő mennyiségű alaptőkére. Azt, hogy milyen gazdasági társaságot érdemes alapítanunk a rendelkezésünkre álló pénzmennyiség is meghatározza, hiszen vannak olyan gazdasági társaság formák, ahol kötelezően előírja a törvény az alaptőke minimumot. Arra is figyelemmel kell lennünk, hogy az...

Gazdasági társaságot létesítő okirattal lehet alapítani (ez az un. társasági szerződés, illetve alapító okirat). Jogszabály a létesítő okirattal szemben alaki követelményeket támaszt. A létesítő okiratot minden alapító tagnak alá kell írnia, a tag helyett meghatalmazott is aláírhat (meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű...