Munkajog

Öt évvel a nyugdíjkorhatár betöltése előtt álló munkavállalók esetén a munkáltatónak szigorúbb indoklási kötelezettsége van a munkaviszony megszüntetése esetén. Azonban ez a védelem csak a határozatlan idejű munkaviszonyra vonatkozik. Arra is figyelemmel kell lenni, hogy amennyiben a munkavállaló már az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését...

Praxisomban gyakran keresnek a végkielégítés problémájával. A következő blogbejegyzésben körbejárom, hogy mikor jár és milyen esetekben nem jár végkielégítés a munkavállalónak.

A Munka Törvénykönyve szerint a munkavállaló keresőképtelensége esetén mentesül a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettsége alól. A keresőképtelenség elbírálásának célja, hogy a betegszabadság, illetőleg táppénz igénybevételéhez megállapítsa és igazolja, hogy a munkavállaló (biztosított) a munkáját betegsége vagy beteg gyermeke ápolása...

A munkáltató igényeit szolgálja a Munka Törvénykönyve szerinti lehetőség, hogy átmenetileg a munkavállalója eltérő munkakörben, eltérő munkahelyen és más munkáltatónál foglalkoztatható. A munkáltató alapvető kötelezettsége a foglalkoztatási kötelezettsége. Állásidőnek nevezzük azt az időszakot, amikor a munkáltató a működési körében felmerült okból...

A Munka Törvénykönyve szerint főszabályként a munkabért időbérben kell megállapítani. Ha a munkáltató és a munkavállaló a munkaszerződésben kifejezetten nem állapodnak meg a teljesítménybér alkalmazásában, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy időbérben állapodtak meg. Az Mt. 137. § (1) bekezdése szerint a munkáltató a munkabért teljesítménybérként...

A munkavállaló és a munkáltató kötelezettségeit a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) rendelkezései határozzák meg. A munkavállaló többek között köteles a munkáltató által előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni, a munkaideje alatt a munkáltató rendelkezésére állni munkavégzés céljából, munkára képes...

A munkaszerződés teljesítése során a Munka törvénykönyve (továbbiakban: Mt.) a munkáltató és a munkavállaló számára is előír alapvető kötelezettségeket. A munkáltató köteles a munkavállalót a munkaszerződés és a munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint foglalkoztatni és a munkavégzéshez szükséges feltételeket biztosítani (felek eltérően...