5 évvel a nyugdíj előtt

2020.04.28

Öt évvel a nyugdíjkorhatár betöltése előtt álló munkavállalók esetén a munkáltatónak szigorúbb indoklási kötelezettsége van a munkaviszony megszüntetése esetén. Azonban ez a védelem csak a határozatlan idejű munkaviszonyra vonatkozik. Arra is figyelemmel kell lenni, hogy amennyiben a munkavállaló már az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően nyugdíjasnak minősült, akkor nem vonatkozik rá a felmondási védelem. Nyugdíjas munkavállaló munkaviszonyát a munkáltató indoklás nélkül felmondhatja.

Mely esetekben szüntetheti meg a munkaviszonyt a munkáltató a nyugdíjkorhatár betöltése előtt öt évvel (de még nyugdíjasnak nem minősülő munkavállaló esetén)?

A munkavállaló olyan magatartása miatt, amely esetében azonnali hatályú felmondásnak lenne helye.

  • A munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi.
  • Olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

Ha a munkavállaló képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő ok miatt kerülne sor a munkaviszony felmondására, akkor előbb fel kell ajánlani olyan munkakört a munkavállaló számára, amely képességének, végzettségének és gyakorlatának megfelelő.  Ha a felajánlott munkakört a munkavállaló nem fogadja el a munkaviszonya felmondással megszüntethető. De abban az esetben is megszüntetheti a munkáltató a munkaviszonyt, ha ilyen munkakört nem tud felajánlani a munkavállalónak.

kép forrása: pixabay. com