Hasznos írásaink

Két feltételnek kell együttesen megfelelniaz első pont és a második pont közül valamelyiknek.

A sérelemdíj

2021.07.07

Akit személyiségi jogában megsértenek, sérelemdíjat követelhet az őt ért nem vagyoni sérelemért. A sérelemdíj fizetésére kötelezés feltételeire - különösen a sérelemdíjra köteles személy meghatározására és a kimentés módjára - a kártérítési felelősség szabályait kell alkalmazni, azzal, hogy a sérelemdíjra való jogosultsághoz a jogsértés tényén...

Az elévülés

2019.09.09

A követelések esetén gyakran felmerül az elévülés kérdése. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény kimondja, hogy ha törvény eltérően nem rendelkezik, az elévült követelést bírósági eljárásban nem lehet érvényesíteni. Azonban érdemes arról is szót ejteni, hogy amennyiben a kötelezett az elévült követelés alapján teljesített az...

Öröklés esetén öröklési illetéket kell fizetni, a fizetési kötelezettség az örökhagyó halálának napján keletkezik. Az illetékfizetési kötelezettség belföldi hagyatékra minden esetben kiterjed. Ha magyar állampolgár vagy belföldi székhelyű jogi személy vagy Magyarországon élő külföldi állampolgár külföldön lévő ingóhagyatékot, külföldi hagyatékba...

Nincsen helye a lakáshasználat családjogi jogcímen történő újraszabályozásának, ha az ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetését követően a volt házastárs quasi bérlőként marad a lakásban, majd a bérleti díj nemfizetése miatt kiköltöztetésére kerül sor. Ebben az esetben a lakáshasználati jog ellenértékére sem tarthat igényt. (BH 2017.1.19.)