Hasznos írásaink

Öröklés esetén öröklési illetéket kell fizetni, a fizetési kötelezettség az örökhagyó halálának napján keletkezik. Az illetékfizetési kötelezettség belföldi hagyatékra minden esetben kiterjed. Ha magyar állampolgár vagy belföldi székhelyű jogi személy vagy Magyarországon élő külföldi állampolgár külföldön lévő ingóhagyatékot, külföldi hagyatékba...

Nincsen helye a lakáshasználat családjogi jogcímen történő újraszabályozásának, ha az ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetését követően a volt házastárs quasi bérlőként marad a lakásban, majd a bérleti díj nemfizetése miatt kiköltöztetésére kerül sor. Ebben az esetben a lakáshasználati jog ellenértékére sem tarthat igényt. (BH 2017.1.19.)

A végrehajtó a végrehajtás során megtekintheti és átvizsgálhatja az adós lakását és egyéb helyiségét, bármely vagyontárgyát, az adós gazdasági tevékenységével kapcsolatos iratait. De személymotozásnak nincs helye.

Egyre több új építésű lakás épül. Az új építésű ingatlan nem azt jelenti, hogy probléma nem fordulhat elő vele. A következő bejegyzésben áttekintjük, hogy egy új építésű lakás esetén a jótállási kötelezettség miként alakul.

A lakásbérleti szerződés felmondása előtt a bérlőt előzetesen írásban fel kell szólítani, hogy az adott magatartást hagyja abba, vagy fizesse meg a lakbért stb., mert különben felmondásra kerül a szerződése. Ha a felmondás indoka a bérlő magatartása, vagy a lakás nem rendeltetésszerű használata, ebben az esetben az okról való tudomásszerzést követő...