Hasznos írásaink

Az elévülés

2019.09.09

A követelések esetén gyakran felmerül az elévülés kérdése. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény kimondja, hogy ha törvény eltérően nem rendelkezik, az elévült követelést bírósági eljárásban nem lehet érvényesíteni. Azonban érdemes arról is szót ejteni, hogy amennyiben a kötelezett az elévült követelés alapján teljesített az...

Öröklés esetén öröklési illetéket kell fizetni, a fizetési kötelezettség az örökhagyó halálának napján keletkezik. Az illetékfizetési kötelezettség belföldi hagyatékra minden esetben kiterjed. Ha magyar állampolgár vagy belföldi székhelyű jogi személy vagy Magyarországon élő külföldi állampolgár külföldön lévő ingóhagyatékot, külföldi hagyatékba...

Nincsen helye a lakáshasználat családjogi jogcímen történő újraszabályozásának, ha az ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetését követően a volt házastárs quasi bérlőként marad a lakásban, majd a bérleti díj nemfizetése miatt kiköltöztetésére kerül sor. Ebben az esetben a lakáshasználati jog ellenértékére sem tarthat igényt. (BH 2017.1.19.)

A végrehajtó a végrehajtás során megtekintheti és átvizsgálhatja az adós lakását és egyéb helyiségét, bármely vagyontárgyát, az adós gazdasági tevékenységével kapcsolatos iratait. De személymotozásnak nincs helye.

Egyre több új építésű lakás épül. Az új építésű ingatlan nem azt jelenti, hogy probléma nem fordulhat elő vele. A következő bejegyzésben áttekintjük, hogy egy új építésű lakás esetén a jótállási kötelezettség miként alakul.