Az öröklési illeték

2019.05.29

Öröklés esetén öröklési illetéket kell fizetni, a fizetési kötelezettség az örökhagyó halálának napján keletkezik. Az illetékfizetési kötelezettség belföldi hagyatékra minden esetben kiterjed. Ha magyar állampolgár vagy  belföldi székhelyű jogi személy vagy Magyarországon élő külföldi állampolgár külföldön lévő ingóhagyatékot, külföldi hagyatékba tartozó vagyonértékű jogot örököl, Magyarországon akkor kell öröklési illetéket fizetnie, ha a hagyaték szerinti államban öröklési illetéket, vagy annak megfelelő adót nem fizetett meg.

Azonban külföldön lévő ingatlanhagyatékra az öröklési illeték szabályi nem vonatkoznak.

Illetéket kell fizetni az örökség, a hagyomány, a meghagyás, a kötelesrész, a halál esetére szóló ajándékozás után.

De nem tárgya az öröklési illetéknek olyan az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonértékű jog, amely a dolog tulajdonosának személyében beállott változásra tekintet nélkül fennmarad (pl. holtig tartó haszonélvezeti jog).

Az öröklésről való ingyenes lemondás esetén nem merül fel öröklési illeték fizetési kötelezettség, azonban ha a lemondás ellenérték fejében történik, akkor ezen ellenérték után a lemondó személynek ajándékozási illetéket kell megfizetnie.

Nem fizet illetéket az az örökös vagy hagyományos, aki az örökség megnyílta után az örökséget vagy a hagyományt visszautasítja.

Illetékmentességre jogosult a leggyakrabban előforduló esetek:

  • az örökhagyó egyenesági rokona, túlélő házastársa, bejegyzett élettársa 
  • az örökhagyó mostoha és nevelt gyermeke, illetve mostoha és nevelő szülője is mentes az illeték megfizetése alól a megszerzett örökrész tiszta értékéből 20 millió forintig 
  • ingóörökség esetén 300.000 forint forgalmi értéket meg nem haladó része
  • tudományos, művészeti, oktatási, közjóléti örökség
  • lakóház építésére alkalmas telektulajdon és az ilyen ingatlanra vonatkozó vagyonértékű jog, ha az örökös az ingatlanon az örökléstől számított 4 éven belül lakóházat épít, amelyben a hasznos alapterület eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség legalább 10%-t (a felépítést az örökös nevére kiállított használatbavételi engedély igazolja)

Az illeték alapja a megszerzett vagyon tiszta értéke. A tiszta értékből le kell vonni a hagyatékot terhelő tartozásokat, ha volt gondnok, végrendeleti végrehajtó, akkor a díjukat.

A köteles rész kifizetése esetén a kifizető visszterhes vagyonátruházási illetéket fizet, a kötelesrészre jogosult pedig öröklési illetéket köteles megfizetni.

Az öröklési illeték általános mértéke 18% (az örökség tiszta értéke után). Lakástulajdon, lakástulajdonhoz kapcsolódó vagyonértékű jog öröklése esetén 9%.

A kép forrása: Pixabay.com