Az elévülés

2019.09.09

A követelések esetén gyakran felmerül az elévülés kérdése. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény kimondja, hogy ha törvény eltérően nem rendelkezik, az elévült követelést bírósági eljárásban nem lehet érvényesíteni. Azonban érdemes arról is szót ejteni, hogy amennyiben a kötelezett az elévült követelés alapján teljesített az elévülésre tekintettel a teljesített szolgáltatást visszakövetelni nem lehet. Ha a főkövetelés elévül, akkor az attól függő mellékkövetelések is elévülnek. Azonban ez fordítva már nem igaz, tehát ha a mellékkövetelések elévülnek a főkövetelés elévülését nem érinti. Az elévülést bírósági vagy hatósági eljárásban nem lehet hivatalból figyelembe venni.

Előfordulhat olyan helyzet is, hogy bár telt az idő, mégse évült el a követelés ez az elévülés nyugvása. Ha a követelést a jogosult menthető okból nem tudja érvényesíteni, akkor az akadály megszűnésétől számított egyéves határidőn belül (ha egy év vagy ennél rövidebb elévülési idő van, akkor ez három hónap) érvényesíthető a követelés akkor is, ha az elévülési idő már eltelt, vagy abból egy évnél kevesebb van hátra (ha egyéves vagy ennél rövidebb az elévülési idő, akkor három hónap).

Az elévülést a következő cselekmények megszakítják:

  1. a tartozást a kötelezett elismeri
  2. egyezséget kötnek, vagy megegyezéssel módosítják a kötelmet
  3. ha a kötelezettel szemben bírósági eljárásban érvényesítik a követelést, ha a bíróság az eljárást befejező jogerős érdemi határozatot hozott
  4. követelés csődeljárásban való bejelentése.

Az elévülés megszakításától vagy az elévülést megszakító eljárás jogerős befejezésétől az elévülés újból kezdődik.

Ha az elévülést megszakító eljárás során végrehajtható határozatot hoztak, az elévülést a kötelem megegyezéssel való módosítása és a végrehajtási cselekmények szakítják meg.

Kép forrása: pixabay.com