Hasznos írásaink

Ha végrehajtási eljárás van ellenünk folyamatban és önként nem fizetünk, akkor előbb-utóbb a jövedelmünkből vonják le a tartozást és a végrehajtás költségeit. Milyen jövedelem és annak mekkora része kerülhet végrehajtás alá, erről szól a következő bejegyzés.

Ha az ingatlan visszterhes átruházása során egyidejűleg haszonélvezet, használati jog alapítása történik a tulajdonszerző a haszonélvezet, használat értékével csökkentett forgalmi érték után fizeti meg a visszterhes vagyonátruházási illetéket. A haszonélvező, használó is illetéket fizet a megszerzett vagyonértékű jog értéke után.

Előfordulhat, hogy megvásárolunk egy ingatlant azzal a szándékkal, hogy életünk végéig ott éljünk. De egyszer csak értesítenek, hogy az ingatlanunkat kisajátítják... Mi az a kisajátítás és milyen jogaink vannak, erről szól a bejegyezés.

A gazdasági társaság a létesítő okirat ügyvédi/jogtanácsosi ellenjegyzésétől (közjegyzői közokiratba foglalásától) kezdődően előtársaságként működhet. Viszont ahhoz, hogy az előtársaság üzletszerű gazdasági tevékenységet is folytathasson ilyen formában, a társaság nyilvántartásba-vételi kérelmét be kell nyújtani a cégbíróságra. Tehát...