Előzetes felszólítás nélkül lakásbérleti szerződés felmondása

2019.02.21

A lakásbérleti szerződés felmondása előtt a bérlőt előzetesen írásban fel kell szólítani, hogy az adott magatartást hagyja abba, vagy fizesse meg a lakbért stb., mert különben felmondásra kerül a szerződése. Ha a felmondás indoka a bérlő magatartása, vagy a lakás nem rendeltetésszerű használata, ebben az esetben az okról való tudomásszerzést követő 8 napon belül kell felszólítani. Ha a felszólítást követő 8 napon belül folytatja a bérlő ezt a tevékenységét, akkor a szerződése jogszerűen felmondható. 

Azonban a bíróság kimondta, hogy a felmondást nem kell megelőzze előzetes felszólítás, ha a bérlő ellen az együttélést sértő magatartása miatt már több hatósági eljárás folyt le, amelyben elmarasztalták és így tudomása volt arról, hogy eljárása sérti az együttélési szabályokat. Ugyanis a felszólítás azt a célt szolgálja, hogy az elkövető tudomást szerezzen arról miszerint a bérbeadó ezt a magatartást nem találja megfelelőnek és adott esetben ennek tanúsítása a bérlemény felmondásához vezethet. 

Az ilyen esetekben a bérlő nem az elmaradt felszólításból tudta volna meg, hogy eljárása sérti az együttélés követelményeit. Az ellene indult számos hatósági eljárás keretében már figyelmeztették arra, hogy magatartásával hagyjon fel, mert az zavarja a vele egy házban lakó más személyeket.

Ha bérleti szerződéssel kapcsolatos kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal.