Végrehajtó helyszíni kényszercselekményei

2019.03.20

A végrehajtó a végrehajtás során megtekintheti és átvizsgálhatja az adós lakását és egyéb helyiségét, bármely vagyontárgyát, az adós gazdasági tevékenységével kapcsolatos iratait. De személymotozásnak nincs helye.

A végrehajtó, ha szükséges az adós lezárt lakását, egyéb helyiségeit, az ezekhez vezető bejáratot, bútorokat, ingóságokat felnyithatja. Azonban, ha az adós vagy nagykorú családtagja nincs jelen, tanút kell alkalmazni. más eljárási cselekménynél is alkalmazhat a végrehajtó tanút.

Ha az ingatlant vagy helyiséget csak úgy tudja felnyitni a végrehajtó, hogy zárat, lakatot kell eltávolítania, ilyenkor új zárral, lakattal pótolja a régit, ennek kulcsát az ingatlan fekvése szerinti rendőrkapitányságon helyezi el, ahol átveheti az adós vagy nagykorú családtagja.

A végrehajtó az intézkedésével szembeni ellenszegülés esetén rendőrséghez fordulhat az ellenszegülés megszüntetése végett.

Ellenszegülésnek minősül:

  • az érintett személy nem veti alá magát a végrehajtói intézkedésnek és fizikai erőkifejtés útján igyekszik megakadályozni az eljárást
  • a végrehajtó jogszerű utasításait nem hajtja végre és ezzel akadályozza a végrehajtói intézkedést.