A bírósági végrehajtó általi kényszer alkalmazása eljárása során

2018.12.09

Ha végrehajtás van folyamatban ellenünk, akkor a bírósági végrehajtó eljárása során a következőkre számíthatunk.

A bírósági végrehajtás során állami kényszerrel el kell érni, hogy a pénzfizetésre, illetve az egyéb magatartást teljesítse az adós. Az állami kényszer elsősorban az adós vagyoni jogait korlátozhatja, de kivételesen az adós személyiségi jogait is érintheti. Amennyiben az adós személye elleni kényszercselekményt kell elvégezni (pl. kilakoltatásnál), akkor ezt a rendőrség végzi el.

A bírósági végrehajtó által foganatosított eljárás során az adós és az eljárásban résztvevő más személy a végrehajtó felszólítására köteles a személyazonosságát okirattal igazolni. Ha az adós ezt megtagadja vagy megfelelő okirattal személyazonosságát igazolni ne tudja, a végrehajtó rendőrség közreműködését kérheti.

A végrehajtó a pénzkövetelést elsősorban a pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt számlán az adós munkabéréből hajtja be. Ha előre látható, hogy a követelést a munkabérre, vagy a pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összegre vezetett végrehajtással rövidebb időn belül nem lehet behajtani, akkor az adós bármilyen lefoglalható vagyontárgya végrehajtás alá vonható.


Lefoglalt ingatlant viszont csak abban az esetben lehet értékesíteni, ha a követelés az adós egyéb vagyontárgyaiból nincs teljesen fedezve, vagy csak aránytalanul hosszú idő múlva elégíthető ki. Ha a behajtandó tőkekövetelés összege nem haladja meg az 500.000 Ft-t vagy nem haladja meg az 1 millió Ft-t és egyéb követelés biztosítására zálogjog is be van jegyezve az adós lakóingatlanára- ilyen esetben árverés csak akkor tűzhető ki és állapítható meg a lakóingatlan becsértéke, ha az adós a végrehajtó által megállapított részletfizetést nem teljesítette.