A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás

2019.04.23

A munkáltató igényeit szolgálja a Munka Törvénykönyve szerinti lehetőség, hogy átmenetileg a munkavállalója eltérő munkakörben, eltérő munkahelyen és más munkáltatónál foglalkoztatható. A munkáltató alapvető kötelezettsége a foglalkoztatási kötelezettsége. Állásidőnek nevezzük azt az időszakot, amikor a munkáltató a működési körében felmerült okból nem tesz eleget a foglalkoztatási kötelezettségének. A munkavállalót az állásidőre is megilleti  az alapbére, illetve ha bérpótlékra lenne jogosult, akkor az is. (Csak abban az esetben nem illeti meg díjazás a munkavállalót, ha a munkáltató elháríthatatlan külső ok miatt nem tudott munkát adni.) Ezen szabályok miatt a munkáltató számára fontos, hogy a munkát megfelelően, hatékonyan szervezze meg.

A munkáltató a munkavállalót átmenetileg a munkaszerződésétől eltérő módon is foglalkoztathatja és a munkavállaló köteles ennek az utasításnak eleget tenni. 

Azonban hangsúlyozandó, hogy ez a foglalkoztatás csak átmenetileg lehetséges, vagyis naptári évenként 44 beosztás szerinti munkanapon vagy 352 órában. Az év közben létesített munkaviszony, vagy részmunkaidő, vagy az általánostól eltérő teljes napi munkaidő, vagy a határozott idő esetén ezt az időt arányosítva kell kiszámolni. Ha ennél hosszabb időtartamban történne a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás, akkor már szükséges a munkaszerződés módosítása. Az eltérő foglalkoztatás várható időtartamáról mindenképpen tájékoztatni kell a munkavállalót.

A munkáltató a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatást egyoldalúan elrendelheti, nem kell a munkavállaló hozzájárulása. Azonban munkaügyi védelmet élveznek bizonyos csoportok, ha a munkáltató eltérő településen szeretné ezen munkavállalókat foglalkoztatni:

  • munkavállaló várandóságának megállapításától a gyermek 3 éves koráig
  • a gyermekét egyedül nevelő munkavállaló a gyermek 16 éves koráig
  • ha a munkavállaló hozzátartózóját tartósan ápolja, személyesen gondozza
  • rehabilitációs szakértői szerv legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást állapított meg a munkavállalónál.

A fenti munkavállaló csoport hozzájárulását be kell szereznie a munkáltatónak, amennyiben más helységben szeretné foglalkoztatni átmenetileg. Azonban a más munkakörben, illetve más munkáltatónál való átmeneti foglalkoztatáshoz ezen csoport hozzájárulására sincs szükség.

A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás időtartamára a munkavállaló a munkaszerződése szerinti alapbérre jogosult, azonban ha a az eltérő munkakörre magasabb alapbér jár, akkor arra lesz jogosult erre az átmeneti időszakra. (A bérpótlék az átmeneti időszakban eltérhet a munkaszerződés szerinti foglalkoztatástól.)

A munkáltató a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatása sem valósíthat meg joggal való visszaélést, a méltányos mérlegelés elvét be kell tartania. Például egy idősebb munkavállaló több száz kilométerre történő átmeneti foglalkoztatása aránytalan sérelmet okozhat az adott munkavállalónak.

Az átmeneti foglalkoztatás Mt. szerinti határoktól kollektív szerződés a munkavállaló előnyére, hátrányára eltérhet. Azonban semmis a kollektív szerződés olyan kikötése, amely az átmeneti foglalkoztatást időkorlát nélkül megengedi.