A szerződésben kikötött kötbér

2019.07.30

A kötbér un. szerződést biztosító mellékkötelezettség. De ez mit is jelent? Szerződés kötés esetén a felek szerződésszegő magatartása esetére (vagyis ha nem a szerződésnek megfelelően viselkednének) kötbér, azaz büntetésként bizonyos pénzösszeg megfizetésére kötelesek, ha kikötjük a szerződésben. A kötbér fizetés fontos feltétele még az is, hogy a szerződés megszegéséért az adott fél felelős legyen. Ugyanis mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.

A kötbért mindig írásban kell kikötni (szóban nem elegendő). Például egy adásvételi szerződés esetén az adásvételi szerződésben szokás kikötni.

A kötbér attól függetlenül jár, hogy származott-e kára a szerződésszegésből a másik félnek, vagy nem. Ha nem merült fel kár, akkor is jár a kötbér az adott szerződésszegő magatartásért. Amennyiben a jogosultnak kára is származott, akkor a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát. De a kárt akkor is lehet követelni, ha a kikötött kötbérigényét nem érvényesítette.

A kötbérnek különféle fajtái vannak és jó tisztában lenni a következőkkel:

  • Ha a teljesítés elmaradása esetére kötbért kötünk ki ez a teljesítés követelését kizárja.
  • Késedelemre kikötött kötbér esetén a kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól.
  • Jogosult a hibás teljesítés miatti kötbér igénye mellett nem érvényesíthető szavatossági igény.

Kötbér összege:

A felek megállapodásától függ, de a túlzott mértékű kötbér összeget a kötelezett kérelmére a bíróság mérsékelheti.

A kötbér után kamat kikötése semmis, azonban a kötelezett az esedékessé vált kötbér után késedelmi kamatot köteles fizetni.

A pénztartozás késedelmes teljesítése esetére kikötött kötbérre a késedelmi kamat szabályait kell alkalmazni.

Szerződés kötés előtt, alatt mindig érdemes ügyvéddel konzultálni.

                 A kép forrása: pixabay.com