CSOK meglévő lakás bővítésére, korszerűsítésére

2019.06.26

Az igénylőnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie. Ha ez a feltétel nem áll fenn, akkor is igényelhető a CSOK, ha az igénylő elhunyt házastársa vagy élettársa esetében állt fenn a feltétel és az elhunyt kiskorú gyermeke legalább 50%-os mértékben tulajdonjogot szerzett.

Fontos feltétel, hogy az igénylő által benyújtott bekerülési költséget tartalmazó költségvetést a hitelintézet elfogadja. A bekerülési költséget jogszabály meghatározza, mint bővítés érdekében az épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek, tároló helyiségeinek költsége; a lebonyolítási költségek (tervezés, hatósági engedélyezés); bővítéshez szükséges földmunka elvégzésének költségei.

Az igénylő vállalja azt, hogy a bővítésnél a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően bemutatja az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet által a költségvetésben elfogadott bekerülési költség legalább 70%-áról a saját nevére kiállított számlákat. Ha ezt meghaladó mértékben is teljesíti az igénylő, akkora hitelintézet által elfogadott költségvetés összegének erejéig kedvezményre jogosult. Ha a támogatott személy az adott hitelintézetnél a bővítendő lakással összefüggésben lakáscélú kölcsönszerződéssel rendelkezik, akkor a különbözet ennek csökkentésére használható fel.

Ha a bővítés során bontott anyagokat is használnak, akkor a felelős műszaki vezető által írásban igazolt értékig az adott összeg 20%-ával csökkenthető.

A CSOK-ra való jogosultság megállapítását és mértékének meghatározását: ha építésengedély köteles a bővítés- a használatbavételi engedély kiadását vagy tudomásulvételét megelőzően; ha egyszerű bejelentéshez kötött-a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően kell kérni a hitelintézettől.

A kérelmet a hitelintézet a benyújtás napját követő 60 napon belül bírálja el (a benyújtott dokumentumok kiegészítését kérheti). A CSOK nyújtását a hitelintézet nem tagadhatja meg, ha az igénylő a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel és a bővítést kölcsön igénybevétele nélkül is meg tudja valósítani.

Lehetőség van arra, hogy a CSOK-t és a hitelintézeti kölcsönt két különböző hitelintézettől igényeljék. Ebben az esetben a CSOk-t nyújtó hitelintézet részére be kell mutatni a kölcsönt nyújtó hitelintézet kötelezettségvállalását. A kölcsön folyósítása a CSOK folyósítását megelőzően történik.

Lakás bővítésénél a CSOK összegének folyósítása a készültségi fokkal arányosan, utólag történik. De egy összegben folyósítja a hitelintézet, ha a kedvezménnyel kapcsolatos ügyintézéssel a támogatott személy mást hatalmaz meg. Ilyenkor a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló vagy egyszerű bejelentésnél a teljesítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány bemutatását követően.

A folyósítás akkor kezdhető meg, ha a támogatott személy a saját erőt már felhasználta.


Kép forrása: pixabay.com