Ingatlanjog

Előfordulhat, hogy valaki más telkére építkezünk az általunk megvásárolt anyaggal. Az idegen ingatlanon történő építés szabályait a Ptk. tartalmazza a ráépítés címszó alatt. Mielőtt az építkezést megkezdenénk érdemes a föld tulajdonosával megállapodást kötnünk, amiben tisztázzuk, hogy a ráépítésünknek mi lesz a következménye (hogyan alakul a föld...

Előfordulhat, hogy megvásárolunk egy ingatlant azzal a szándékkal, hogy életünk végéig ott éljünk. De egyszer csak értesítenek, hogy az ingatlanunkat kisajátítják... Mi az a kisajátítás és milyen jogaink vannak, erről szól a bejegyezés.

A lakásbérleti szerződés felmondása előtt a bérlőt előzetesen írásban fel kell szólítani, hogy az adott magatartást hagyja abba, vagy fizesse meg a lakbért stb., mert különben felmondásra kerül a szerződése. Ha a felmondás indoka a bérlő magatartása, vagy a lakás nem rendeltetésszerű használata, ebben az esetben az okról való tudomásszerzést követő...

Ha az ingatlan visszterhes átruházása során egyidejűleg haszonélvezet, használati jog alapítása történik a tulajdonszerző a haszonélvezet, használat értékével csökkentett forgalmi érték után fizeti meg a visszterhes vagyonátruházási illetéket. A haszonélvező, használó is illetéket fizet a megszerzett vagyonértékű jog értéke után.

A bérleti szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítésének biztosítékául a bérbeadó a bérlőtől a havi bérleti díjon felül ú.n. kauciót kérhet. Ha a kaució meghaladja a havi bérleti díj háromszorosát a bérlő kérelmére a bíróság a biztosítékot mérsékelheti.