Illeték fizetés haszonélvezet, használat esetén

2019.03.05

Ha az ingatlan visszterhes átruházása során egyidejűleg haszonélvezet, használati jog alapítása történik a tulajdonszerző a haszonélvezet, használat értékével csökkentett forgalmi érték után fizeti meg a visszterhes vagyonátruházási illetéket. A haszonélvező, használó is illetéket fizet a megszerzett vagyonértékű jog értéke után. 

Amennyiben a haszonélvezet, használati jog az ingatlan-nyilvántartásban már az ingatlan átruházását megelőzően fennállott, ebben az esetben nem kell illetéket fizetnie a haszonélvezőnek, használónak. A tulajdonszerző a vagyonértékű joggal csökkentett forgalmi érték után fizeti meg a visszterhes vagyonszerzési illetéket. Abban az esetben is a tulajdonszerzőre ez a szabály vonatkozik, ha maga a haszonélvező, használó szerzi meg a tulajdonjogot.

Ingatlan ügyeivel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal.