Vadászható állat által okozott kárért való felelősség

2018.03.08

A vadak által okozott károk mértéke jelentős lehet, ezért fontos a megelőzése. A mezőgazdasági vadkár mértéke folyamatosan növekvő tendenciát mutat. Megfigyelhető, hogy a legtöbb probléma az ország dél- és nyugati dunántúli részein jelentkezik, főleg Somogy, vas , Zala megyékben.  

A vadászható állat által okozott kárért való felelősséget két jogszabály is szabályozza, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), illetve a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (röviden a vadászatról szóló törvénykén emlegetjük).

A vadászatról szóló törvény V. fejezete meghatározza a vadkár, a vadászati kár, a vad elpusztításával okozott kár fogalmait, valamint ezek megállapításának menetét.

A Ptk. 6:563. § [A vadászható állat által okozott kárért való felelősség]

(1) A vadászható állat által okozott kár megtérítéséért az a vadászatra jogosult tartozik felelősséggel, akinek a vadászterületén a károkozás történt. Ha a károkozás nem vadászterületen történt, a kárért az a vadászatra jogosult tartozik felelősséggel, akinek a vadászterületéről a vad kiváltott.

(2) A vadászatra jogosult mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt ellenőrzési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

(3) A kártérítési követelés három év alatt évül el.

A következőkben a vadászható állat és a gépjármű ütközésével foglalkozom bővebben, mert az egyik legnagyobb vagyoni kár az ilyen balesetekből származhatnak, valamint a vagyoni káron felül komoly személyi sérüléseket is okozhat.

A Ptk. erre az esetre a veszélyes üzemi felelősség szabályait rendeli alkalmazni. Az ilyen helyzeteket úgy kell tekinteni, hogy két veszélyes üzem találkozott. Ebben az esetben a felróhatóság alapján oszlik meg a kár, vagyis vizsgálni szükséges, hogy hibás-e valamelyik fél a balesetben. Amennyiben felróhatóság az egyik oldalon sem mutatkozik, meg kell vizsgálni, hogy a kár bekövetkezését rendellenesség okozta-e. Ha mindkét oldalon fenn áll a rendellenesség, mindegyik fél a saját kárát fizeti. 

Egy ilyen baleset esetén a felróhatóságot három szereplőnél szokták vizsgálni: 1. gépjárművezető oldalán (sofőr) , 2. vadászatra jogosultnál (vadásztársaság), 3. közút kezelőnél

Jelentősége van annak, hogy az autóvezetője betartott-e minden reá vonatkozó közlekedési szabályt, nem állt-e alkohol vagy bódító anyag hatása alatt. Szintén vizsgálandó az autó műszaki állapota (ez megjelenik a gépjárműre köthető vadkár biztosításnál is, mert általában a 15 évnél idősebb autókra már nem köthető), a fékek, gumik megfelelő állapota. 

A vadásztársaság oldaláról a vadveszélyt jelző tábla kihelyezésének elmulasztása okot adhat a felróhatóság megállapítására (autópálya esetén ez nem vizsgálandó, ott a vadfogó kerítés állapota a döntő). Azonban a veszélyt jelző tábla hiánya nem mentesíti az autó vezetőjét a helyszíni adottságok figyelembevétele alól. Pl. ha a sofőrnek tudomása van róla, hogy az úton vad veszély van, akkor ne száguldozzon, akkor sem, ha nincs kint figyelmeztető tábla. Megállapítható a vadásztársaság felelőssége, ha a vadakat az úthoz közel etette, vagy valamiért oda szoktatta őket.

A közút kezelő felelőssége is vizsgálandó, különösen autópálya esetén, ahol rendszeresen ellenőriznie szükséges a vadfogó kerítések állapotát is. Pl. jelezte-e számára a vadásztársaság a vadfogó kerítés hibáját.

A vaddal ütközünk rendőrt kell hívni, hogy a körülményeket részletesen rögzítsék, de mi magunk is fényképezhetünk. Jelentősége lesz annak, hogy a vad melyik oldalról ugrott elénk, mert általában az utak két oldalán eltérő vadásztársaságok találhatóak. (Az a vadásztársaság tartozik felelősséggel, amelyiknek a területéről a vad kiváltott.) A rendőrség az állat tetemének elszállításához értesíti az illetékes vadásztársaságot. Felhívnám arra a figyelmet, hogy a vadak az állam tulajdonában állnak. Nem vadászterületen elhullott vad teteme, annak a vadásztársaságnak a tulajdonába kerül, amelynek területéről a vad kiváltott. Ezért, ha mi magunk elszállítjuk a tetemét esetleg egy finom vasárnapi ebéd reményében (jó kis vörösboros, áfonyás vadhús), akkor lopást követünk el.

Sajnos kerülhetünk olyan helyzetbe is egy vadgázolás esetén, hogy az autónkba jelentős kár keletkezik és a vadásztársaság nem ismeri el a felelősségét, de tőlünk az elhullott vad miatt kártérítést követel. Egy szarvasbika több millió forint értéket is képviselhet...

Ha vadászható állattal ütköznek érdemes mihamarabb ügyvédhez fordulni és megkezdeni a vadásztársasággal való egyezkedést.