Mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól

2018.09.26

A munkavállaló és a munkáltató kötelezettségeit a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) rendelkezései határozzák meg. A munkavállaló többek között köteles a munkáltató által előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni, a munkaideje alatt a munkáltató rendelkezésére állni munkavégzés céljából, munkára képes állapotban.  Azonban az Mt. meghatározza az okokat, amikor a munkavállaló mentesül a rendelkezésre állás és a munkavégzési kötelezettség teljesítése alól.

A munkavállaló díjazásra tarthat igényt és mentesül a munkavégzés kötelezettsége alól, amennyiben a következő okok valamelyikének fennállását igazolja a munkáltatója felé:

 • keresőképtelensége (a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII.25.) Korm. rendelet alapján szükséges a munkáltató felé igazolni)
 • kötelező orvosi vizsgálat tartamára (ha a munkaviszonnyal összefüggő okból szükséges és a munkáltató kötelezi rá a munkavállalót)
 • a jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő, egészségügyi intézményben történő kezelés 
 • a véradáshoz szükséges, legalább négy óra időtartamra 
 • a szoptató anya a szoptatás első hat hónapjában naponta kétszer egy, ikergyermekek esetén kétszer két órára, a kilencedik hónap végéig naponta egy, ikergyermekek esetén naponta két órára 
 • hozzátartozója halálakor két munkanapra (hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa)
 • általános iskolai tanulmányok folytatása, továbbá a felek megállapodása szerinti képzés, továbbképzés esetén, a képzésben való részvételhez szükséges időre 
 • önkéntes vagy létesítményi tűzoltói szolgálat ellátása tartamára 
 • bíróság vagy hatóság felhívására, vagy az eljárásban való személyes részvételhez szükséges időtartamra 
 • a különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt indokolt távollét tartamára 
 • munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott tartamra 

A munkáltató, ha a munkavállaló által elkövetett kötelezettségszegés körülményeinek kivizsgálása miatt indokolt, a vizsgálat lefolytatásához szükséges, de legfeljebb harminc napos időtartamra mentesítheti a munkavállalót rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól. Ebben az esetben erre az időre távolléti díjban részesül a munkavállaló.  


A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény kimondja, hogy a munkavédelmi képviselőnek a feladatai ellátásához szükséges időtartamra munkaidő-kedvezmény jár:

 • a munkavédelmi képviselő, a testület tagja esetében a havi munkaideje legalább tíz százaléka 
 • egy választási ciklusban, a képviselő megválasztását követő egy éven belül legalább 16 órás képzésben, ezt követően évente legalább 8 órás továbbképzésben való részvétel lehetőségét.