Lakásbérletnél mire szolgál a kaució?

2018.08.22

A bérleti szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítésének biztosítékául a bérbeadó a bérlőtől a havi bérleti díjon felül ú.n. kauciót kérhet. Ha a kaució meghaladja a havi bérleti díj háromszorosát a bérlő kérelmére a bíróság a biztosítékot mérsékelheti.

A feleknek a bérleti szerződésben célszerű rögzíteniük a kaució összegét, illetve azokat az eseteket, amikor a kaució nem jár vissza. A bérbeadó részéről szerencsésebb úgy megállapodni, hogy a szerződés megszűnésekor a kaució összegét visszaszolgáltatja a bérlőnek (amennyiben nem áll fenn a visszatartás esete) és nem engedi "lelakni". 

Mit biztosít a kaució?

Elsősorban azt biztosítja, amiben a felek megállapodtak a szerződésben. Ha a szerződés nem tartalmazz erre vonatkozóan rendelkezést, akkor az elmaradt bérleti díjat, a közüzemi számlák be nem fizetéséből eredő tartozásokat, a bérlő határozott idejű szerződést idő előtti felmondásából eredő kárt, illetve a lakásban bekövetkezett bizonyos károkat.

A gyakorlatban a lakásban keletkezett károk miatt visszatartott kaució okozza a legtöbb problémát. Nem tekintheti a bérbeadó kárnak a lakás rendeltetésszerű használatából fakadó állagromlást. Ha például a bérlő egy évig bérelte a lakást, akkor a falon egy-egy folt előfordulhat. De a lakásban nem keletkezhet olyan kár, amelyet a bérlő szándékos vagy gondatlan magatartásával okozott. A falat nem verheti le a bútorokkal, mert nem figyelt oda az átrendezés során.

A bérbeadó kötelezettsége, hogy a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas legyen. Nem a bérlő feladata a piszkos lakásban a tisztasági festés, kivéve ha így állapodik meg a bérbeadóval és ez a bérleti díjba beszámításra kerül.

A későbbi viták elkerülése végett érdemes a bérleti szerződés mellékleteként fényképfelvételeket készíteni a lakás átvételkori állapotáról. Így később a lakás átadáskori állapotát könnyű összevetni az átvételkorival.

Kiemelendő, hogy a kauciót is csak átvételi elismervénnyel adjuk át. Mivel a lakásbérleti szerződést kötelező írásba foglalni, ezért a legjobb megoldás, ha a bérbeadó a bérleti szerződésben elismeri az átvételt.

Ha szeretnék elkerülni a jogvitákat forduljanak jogi szakemberhez a szerződés elkészítésével. A problémákat sokkal könnyebb megelőzni, mint később a már kialakultakat orvosolni.