Kérem vissza az ajándékomat!

2017.12.13

Az ajándékozással kapcsolatban két problémakör szokott felmerülni ügyfeleimnél:

1. Megígérte, hogy nekünk adja, de mégsem adta oda!

2. Egyszer már nekem adta, most meg vissza akarja kérni. Ugye ezt nem lehet?

Először is nézzük meg, hogy egyáltalán mi tekinthető ajándéknak. Az ajándékozás egy kétoldalú, ingyenes szerződés. (Akkor is, ha nem foglaltuk írásba. A törvény az írásba foglalását csak akkor teszi kötelezővé, ha az ajándékozás tárgya ingatlan.) Az ajándékozó saját vagyona rovására ingyenesen juttat a megajándékozottnak valamit, akinek ezt az ajándékot el is kell fogadnia. Ugyanis az ajándékot nem kell elfogadni, vissza is utasítható pl. ha a fenntartása magas terhekkel járna. 


1. Megígérte, hogy nekünk adja, de mégsem adta oda! 

Ebben az esetben a teljesítés megtagadásáról beszélünk. Ilyenkor mindig szükséges megvizsgálni azt, hogy a felek között egyáltalán létrejött-e az ajándékozási szerződés. Az is lehet, hogy nem szerződés jött létre, hanem pusztán csak az ajándékozási szándék előzetes közlése történt meg. Ebben az esetben is jelentősége van annak, hogy a megajándékozott határozottan nyilatkozott-e az ajándék elfogadásáról. Csak annyi, hogy "nagyon örülnék, jó lenne, tetszene stb." nem tekinthetők elfogadásnak.

Ha létre jött az ajándékozási szerződés, az ajándékozó a következő esetekben megtagadhatja az ajándék átadását. Fontos hangsúlyozni, hogy ezeknek a feltételeknek együttesen kell fennállniuk (ezek az ún. konjunktív feltételek).

  1. Változtak a körülmények! Ez két dolgot jelent: az ajándékozó körülményei változtak és megváltozott a megajándékozotthoz fűződő viszonya is.
  2. Ez a változás lényeges! 
  3. A lényeges változás miatt az ajándékozótól a teljesítés nem várható el.
  4. Ez a lényeges változás a szerződés kötést követően következett be.


2. Egyszer már nekem adta, most meg vissza akarja kérni. Ugye ezt nem lehet? 

A másik probléma esetén az ajándék már átadásra került a megajándékozott részére. Bizonyos törvényben meghatározott esetekben ilyenkor is jogosult az ajándékozó visszakövetelni az ajándékot.

Érdekesség, hogy az ajándékozó örökösei általában nem követelhetik vissza az ajándékot, egyedül a téves feltevés esetén (ld. később) juttatott ajándékot követelhetik vissza. Azonban, ha maga az ajándékozó még életében pert indított az ajándék visszakövetelése miatt, akkor az örökösök ezt a pert folytathatják, akkor is ha nem a téves feltevés a visszakövetelési ok. 

Nézzük meg, hogy mely esetekben lehet helye az ajándék visszakövetelésének! Szokásos mértékű ajándék visszakövetelésének nincs helye. A szokásos mérték az ajándékozó anyagi viszonyaitól függ. 

  1. Az ajándékra az ajándékozónak a létfenntartása érdekében van szüksége. Ebben az esetben csak, akkor lehet visszakövetelni az ajándékot, ha az megvan még és a visszaadása a megajándékozott létfenntartását nem veszélyezteti. Ha időközben a megajándékozott már értékesítette azt, a helyébe lépő értéket nem lehet követelni. De ebben az esetben van egy másik lehetőség is, hogy nem az ajándékot adja vissza a megajándékozott, hanem az ajándékozó létfenntartását más úton megfelelően biztosítja (járadék, természetbeni tartás).
  2. Súlyos jogsértést követ el a megajándékozott vagy vele együtt élő hozzátartozója az ajándékozó vagy annak közeli hozzátartozója sérelmére. Ilyenkor az ajándék helyébe lépő érték is követelhető. Érdekes kérdés az ajándék helyébe lépő érték. Ez az érték természetesen lehet alacsonyabb, mint a megajándékozáskori érték volt, mert számolni kell a dolog értékcsökkenésével is. Gondoljanak bele, ha ajándékoznak egy autót, vagy egy háztartási gépet, akár kanapét stb., ezek a tárgyak a használat során kopnak, ezért az értékük is csökken. Azonban előfordulhat olyan eset is, hogy az ajándék helyébe lépő érték olyan alacsony, hogy felmerülhet a fedezetelvonó szerződés gyanúja is. Megemlítendő, hogy amennyiben a megajándékozott a sérelmet megbocsátotta, vagyis hosszabb időn át nem követelte vissza az ajándékot, akkor ennek a visszakövetelési esetnek nincs helye.
  3. Téves feltevés meghiúsulása! Elsősorban a házasulandók, házastársak számára adott ajándékok esetén merül fel. Ennek csak akkor van jelentősége, ha az adott ajándék a házastársak közös tulajdonába kerül.  A következő feltételeknek kell teljesülniük:
  • a feltevés nélkül nem került volna sor az ajándékozásra
  • ez a feltevés a felek számára az ajándékozáskor ismert volt
  • ez a feltevés utóbb véglegesen meghiúsult

A tipikus esete a gyakorlatban ennek a problémának: Mivel úgyis összeházasodnak a gyerekek, odaadom karácsonyi ajándéknak az értékes étkészletet, ami még a nagymamámé volt. Aztán májusban hazajön a fiam, hogy mégsem lesz esküvő és Piri azt mondta, hogy az étkészletet már neki adtam, ezért nem adja vissza. 

Jó tanácsként  javaslom, hogy az ajándékozást érdemes jól végiggondolnia az ajándékozónak. De úgy gondolom, hogy a megajándékozott részéről is azért elvárható a tisztességes magatartás, hiszen ha nem válik családtaggá a házassággal, akkor a családi értékeket illik visszaadni az ajándékozó számára kérés nélkül is.