Jövedelmek végrehajtás alatt

2018.06.24

Ha végrehajtási eljárás van ellenünk folyamatban és önként nem fizetünk, akkor előbb-utóbb a jövedelmünkből vonják le  a tartozást és a végrehajtás költségeit. Milyen jövedelem és annak mekkora része kerülhet végrehajtás alá, erről szól a következő bejegyzés.


A VÉGREHAJTÁS SORÁN MILYEN JÖVEDELEM KERÜLHET VÉGREHAJTÁS ALÁ?

Ha az adós a végrehajtható okirat postai kézbesítésétől- vagy a végrehajtó helyszíni eljárásánál- 15 napon belül nem fizeti meg a tartozását a végrehajtó az adós munkabérét letiltja és ezen a módon lefoglalja.
A letiltásban a végrehajtó felszólítja az adós munkáltatóját (ún. felhívás), hogy az adós munkabéréből vonja le a letiltásban szereplő összeget és azt fizesse ki a végrehajtás kérőnek (ez az általános), vagy utalja át a végrehajtói letéti vagy más számlára.

MUNKABÉR:

Ilyenkor az adóelőleggel, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, esetleg magánnyugdíj-pénztári tagdíjjal , egyéb járulékkal csökkentett munkabért kell alapul venni.
Ennek az összegnek a 33%-t vonják le általában, kivételesen 50% is levonható. Pl. 50% vonható le tartásdíj esetén (A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) 65.§(2) (3) bekezdései határozzák meg) 
Amennyiben a munkabér csökkentett összege havonta nem éri el az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegét (ez 2018-ban 28.500,- Ft), akkor mentes lesz a végrehajtás alól. Azonban nincs mentesség, ha a végrehajtás gyermektartásdíj vagy szüléssel járó költségek iránt folyik.

LEVONÁS A NYUGDÍJBÓL:

A társadalombiztosítási nyugellátásból, a korhatár előtti ellátásból, szolgálati járandóságból stb. (Vht. 67.§ (1))
legfeljebb 33% vonható le, azonban a törvény meghatároz olyan eseteket, amikor 50%-ig terjedhet a levonás pl. gyermektartásdíj, több letiltás esetén stb.

LEVONÁS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZBELI ELLÁTÁSBÓL

A baleseti járadékból, baleseti táppénzből, táppénzből, gyermekgondozási díjból (GYED) legfeljebb 33% levonható, de csak gyermektartásdíj és jogalap nélkül felvett egészségbiztosítási ellátás esetén.
Azonban a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiból legfeljebb 33% levonható és 50%-áig terjedhet a levonás a fenti esetekben, vagyis a gyermektartásdíj és a jogalap nélkül felvett ellátás, valamint több letiltás esetén.

LEVONÁS GYERMEKEK ELLÁTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ JUTTATÁSOKBÓL

A gyermekgondozást segítő ellátásokból és a gyermeknevelési támogatásból legfeljebb 33% levonható, de csak a jogalap nélkül felvett ellátás esetén.
A családi pótlékból is legfeljebb 33%-ot lehet levonni a jogalap nélkül felvett családi pótlék és anyasági támogatás okán.

LEVONÁS AZ ÁLLÁSKERESŐK ELLÁTÁSAIBÓL

Legfeljebb 33% levonható, de csak tartásdíj, jogalap nélkül felvett álláskeresők ellátása, illetve jogalap nélkül felvett az aktív korúak ellátására való jogosultság keretében megállapított pénzbeli ellátás esetén.

A LEVONÁS ALÓL MENTES JUTTATÁSOK:

Ezeket a juttatásokat a Vht. 74.§ sorolja fel. Például mentes az anyasági támogatás, a rokkantsági járadék és a vakok személyi járadéka, ösztöndíj (kivéve a munkabér jellegű), fogyatékossági támogatás stb.

1) a nemzeti gondozási díj és a hadigondozottak pénzbeli ellátása, az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvény szerint járó életjáradék,

2) a települési támogatás, a rendkívüli települési támogatás, az aktív korúak ellátására való jogosultság keretében megállapított pénzbeli ellátás, az időskorúak járadéka, a munkanélküliek jövedelempótló támogatása, az ápolási díj, a tartós ápolást végzők időskori támogatása,

3)  anyasági támogatás,

4) a rokkantsági járadék és a vakok személyi járadéka,

5) az egészségkárosodásra tekintettel járó keresetkiegészítés, az átmeneti keresetkiegészítés, a jövedelemkiegészítés, az átmeneti jövedelemkiegészítés, a bányászok egészségkárosodási járadéka,

6) a törvényen alapuló tartásdíj, ideértve a bíróság által előlegezett gyermektartásdíjat is, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényen alapuló gyermekvédelmi pénzbeli ellátások,

7) a nevelőszülő részére a gondozásába ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek, utógondozói ellátásban lévő fiatal felnőtt ellátását szolgáló nevelési díj, külön ellátmány és családi pótlék,

8) az ösztöndíj, a tudományos továbbképzési ösztöndíjas munkabér jellegű ösztöndíjának kivételével [66. § d) pont],

9) a kiküldetéssel, külszolgálattal és munkába járással összefüggő költségtérítés,

10) a meghatározott kiadás fedezésére szolgáló összeg,

11) a fogva tartott adós részére a kapcsolattartó által célzottan befizetett összeg,

12) a fogyatékossági támogatás.

Amennyiben végrehajtással kapcsolatban  jogi segítségre van szüksége, keressen minket bizalommal. Segítünk végrehajtási ügyeinek rendezésében.