Ingatlan elbirtoklása

2018.02.20

Aki az ingatlant 15 éven át sajátjaként szakadatlanul birtokolja, az elbirtoklás útján megszerzi a tulajdonjogát. Ez tulajdonképpen a gyakorlatban azt jelenti, hogy úgy használjuk az adott ingatlant, mintha a sajátunk volna, tehát ha kell műveljük, adózunk utána, karbantartjuk, állagmegóvást végzünk stb., és mind eközben a tulajdonos nem törődik az ingatlanával. Egy haszonélvező vagy egy bérlő nem tud elbirtokolni, hiszen tisztában van vele, hogy az ingatlan kinek a tulajdona. Ha az elbirtoklás feltételei fennállnak, akkor az elidegenítési és terhelési tilalom fennállása sem zárja ki az e módon történő tulajdonszerzést. Az általános szabályok szerint tulajdoni hányad is elbirtokolható.

JOGCÍMES ELBIRTOKLÁS: 

Az elbirtoklás egy speciális esete, amikor 5 év alatt bekövetkezik az ingatlan elbirtoklása. Ilyenkor a birtokos a birtokot a tulajdonostól olyan írásbeli szerződéssel szerezte, amelynek alapján a tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését követelhetné, ha ez a szerződés az alakszerűségeknek megfelelne. Illetve fontos feltétele az is, hogy a birtokos az ellenszolgáltatást teljesítette.

JOGUTÓDLÁS:

Az elbirtoklásban jogutódlásnak is helye van, az új birtokos a saját elbirtoklásának idejéhez hozzászámíthatja a jogelőd birtoklásának idejét is.

NEM SZEREZHETŐ MEG ELBIRTOKLÁSSAL:

Azonban, ha valaki bűncselekménnyel vagy erőszakos, alattomos úton jutott a dolog birtokához az elbirtoklás útján nem szerezhet tulajdonjogot. Szintén nem szerezhető meg elbirtoklással a föld egy része, ha a föld nem osztható meg.
Ha a tulajdonos menthető okból nincs abban a helyzetben, hogy tulajdonosi jogait gyakorolja, akkor az akadály megszűnésétől számított 1 évig az elbirtoklás nem következik be (akkor sem, ha már eltelt az elbirtokláshoz szükséges idő, vagy 1 évnél kevesebb van hátra).

AZ ELBIRTOKLÁST MEGSZAKÍTJA:

Ha a tulajdonos a dolog kiadása iránti követelését bírósági úton érvényesíti; vagy az ingatlannal kapcsolatban gyakorolja a tulajdonjogát; illetve akkor is ha a birtokos akaratán kívül elveszti a birtokát és azt 1 éven belül nem kéri bírósági úton vissza.


HA ELBIRTOKOLTUK AZ INGATLANT:

Ebben az esetben ingatlan-nyilvántartáson kívül szerzünk tulajdonjogot, azonban ahhoz, hogy ezt bejegyezze a földhivatal a tulajdonjogunk megállapítását a bíróságtól kell kérni. Az eljárásban bizonyítanunk kell, hogy az elbirtoklás feltételei fennállnak. Ha az ingatlan tulajdonosát sikerül felkutatni és  az nem vitatja az elbirtoklás tényét, elismeri. Illetve a tulajdonjog bejegyzéséhez is hozzájárul, akkor a felek megállapodást köthetnek, amely alapján bejegyzi az illetékes földhivatal az elbirtokló tulajdonjogát. Fontos, hogy ennek a megállapodásnak alaki kelléke, hogy ügyvéd által ellenjegyzett, vagy közjegyzői okiratba kell foglalni.