Ingatlan adásvétel tulajdonjog fenntartással vagy függőben tartással?

2017.11.14

Ingatlan adásvétel során gyakran előfordul, hogy a Vevő nem tudja az adásvételi szerződés aláírásakor a teljes vételárat kiegyenlíteni, hanem erre több részletben kerül sor. Ilyenkor felmerül a kérdés, hogy milyen megoldást alkalmazzunk az adásvételi szerződésben annak érdekében, hogy a vevő a teljes vételár kiegyenlítéséig ne szerezhessen tulajdonjogot az adott ingatlanon. Kétféle megoldás is kínálkozik a tulajdonjog fenntartása az eladó részére, illetve a vevő javára történő tulajdonjog bejegyzési kérelem függőben tartása. 

TULAJDONJOG FENNTARTÁSA:

Adásvétel esetében akkor kerül rá sor, amikor a vételár teljes kifizetésére egy későbbi időpontban kerül sor. Ilyenkor az eladó a tulajdonjogát fenntartja egészen addig, amíg a teljes vételár kifizetésre kerül számára (biztosíték). A feleknek írásban kell megállapodniuk erről az adásvételi szerződésben és az ingatlan-nyilvántartásba is fel kell jegyeztetni a tulajdonjog-fenntartásának tényét. (Megjegyzem: ingók esetén, ha a dolog szerepel közhiteles nyilvántartásba, akkor oda is be kell jegyeztetni. Amennyiben pedig közhiteles nyilvántartásban nem szerepel a hitelbiztosítéki nyilvántartásba kell megtörténnie a bejegyzésnek.)

A tulajdonjog fenntartás a tulajdoni lapon teherként jelenik meg a III. részében. 

TULAJDONJOG BEJEGYZÉSI KÉRELEM FÜGGŐBEN TARTÁSA:

Eladó az adásvételi szerződésben hozzájárulását adja, hogy a tulajdonjog a vevő javára bejegyzésre kerüljön, de mivel eladó a teljes vételárat csak később kapja meg, ezért a felek kérik az illetékes földhivatalt, hogy a vevő tulajdonjog bejegyzés iránti kérelmét tartsa függőben. A gyakorlatban az eladó a tulajdonjog bejegyzése iránti engedélyét az eljáró ügyvédnél letétbe helyezi. A szerződés aláírását követően az eljáró ügyvéd az illetékes földhivatalba benyújtja azt és a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem másnap az ingatlan tulajdoni lapjára széljegyként felkerül 6 hónapos időtartamra.

MELYIK A JOBB MEGOLDÁS EGY INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSÉBEN?

Attól függ! A tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem függőben tartása nagyobb biztonságot jelent, mert "fogja a tulajdoni lapot" széljegyként. Ez azt jelenti, hogy 6 hónapig az ingatlant nem lehet eladni, megterhelni, végrehajtási jogot az ingatlanra bejegyeztetni. ( A vételár bankkölcsönből történő kiegyenlítése esetén általában ezt a megoldást kérik a pénzintézetek.) De előfordulhat, hogy a vevő 6 hónapon belül nem tudja a teljes vételárat kiegyenlíteni, ilyenkor a függőben tartás helyett a tulajdonjog fenntartás jelent megoldást, azonban ez az utóbbi teherként jelenik meg a tulajdoni lapon és nem akadálya az ingatlan megterhelésének, végrehajtási jog bejegyzésének sem.