A szavatossági jogok érvényesítése

2018.04.03

Amikor valamit vásárolunk (akár új, akár használt terméket), akkor bizonyos elvárásaink vannak a dologgal szemben, általában használni szeretnénk valamilyen célra. Előfordul, hogy kifizetjük a termék vételárát, de kis idő elteltével problémák merülnek fel a használat során. Például praxisomban előfordult már, hogy a kereskedőtől vásárolt gépjármű a forgalomban egyszer csak kigyulladt, vagy a futóműve miatt életveszélyessé vált az autó. De ingatlan vásárlás esetén is járhatunk úgy, hogy a lakásba költözve érezzük, hogy erős doh szag van és egy nagyobb esőzés után a plafonon beázási foltok jelennek meg. Az eladó szavatossággal tartozik jogszabályban meghatározott ideig a vevő felé. (Szavatosságról nemcsak adásvétel esetén beszélhetünk.)


Vásárlás során egy adásvételi szerződés jön létre a felek között és a megvásárolt dolognak a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek kell megfelelnie. Amennyiben a dolog nem felel meg ezeknek a követelményeknek hibás teljesítésről beszélhetünk.
Az eladó felel a dolog rejtett hibáiért, azonban nem tartozik felelősséggel, ha a vevő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy ismernie kellett (pl. jól látható volt). Ezért az adásvételi szerződésben érdemes rögzíteni a vevő által ismert hibákat.

Fogyasztói szerződésnél szigorúbb a szabályozás, ugyanis az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 6 hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. (Ez alkalmazható abban az esetben is, ha használt autót kereskedőtől vásárolunk.) A vélelem nem alkalmazható, ha a hiba a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Mit tegyünk, ha hibás a termék?

A felfedezés után késedelem nélkül közölni kell az eladóval. A fogyasztói szerződés esetén a 2 hónapon belül közölt hiba késedelem nélkül közöltnek tekintendő. A közlést ajánlott bizonyítható módon megtenni, hogyha a későbbiekben mégis pereskedésre kerülne a sor, akkor bemutatható legyen a bíróságon.

A szavatossági igény a teljesítéstől számított 1 éven belül elévül, fogyasztói szerződés estén 2 éven belül. Azonban használt dologra vonatkozó fogyasztói szerződés esetén a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak, de ez 1 évnél rövidebb idő nem lehet. Ingatlan adásvétele esetén a szavatossági idő 5 év. 

Az elévülési időbe nem számít bele a kijavítási idő az a része, amely alatt a vevő a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. Ha a dolgot kicseréli az eladó vagy valamely részét kijavítja (erre a részre), akkor az elévülés újból kezdődik.

Ha a szavatossági igényt a dolognak elkülöníthető részére érvényesítjük, akkor a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Szavatossági igényének érvényesítésével forduljon hozzánk bizalommal!