A kiskorúak ingatlanszerzése

2017.06.12

Szülőként az ember szertné a gyermeke jövőjét bebiztosítva látni, ennek érdekében akár ingatlant is vásárol a kiskorú nevére. Ilyen esetben ki írja alá a szerződést? Milyen esetekben szükséges a gyámhatóság jóváhagyása? Mivel jár, ha egy ingatlan tulajdonosa kiskorú? A következő írásban ezekre a kérdésekre adunk választ.

A magyar jogi szabályozás szerint kiskorúnak tekintendő, aki a 18. életévét még nem töltötte be. A kiskorúak között is különbség van a cselekvőképesség terén. A 14 év alatti gyermekek cselekvőképtelenek, míg a 14-18 év közöttiek korlátozottan cselekvőképesek. Kivételt jelent, ha kotlátozottan cselkevőképes kiskorú házasságot köt, hiszen ezzel nagykorúvá válik. A 18. életévet a születésnap nulla órájától tölti be az ember, így nincs annak jelentősége, hogy valaki délelőtt vagy az esti órákban született. 

Egy ingatlan vásárlása esetén szükség van az adásvételi szerződés írásba foglalására. Ennél a pontnál felmerül a kérdés, de ki írja alá a szerződést a kiskorú vevő helyett (aki talán még csak járni tanul, de írni még nem tud)?  14 év alatti kiskorú helyett a törvényes képviselője jogosult aláírni,vagyis a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő(k). Válás esetén előfordulhat az a helyzet, hogy csak az egyik szülő rendelkezik szülői felügyeleti joggal, ilyenkor ezt igazolni kell, az ügyvéd előtt is és a földhivatal felé is (mi az oka annak, amiért csak egy szülő aláírása szerepel a szerződésen). Amennyiben a 14. életévét már betöltötte a kiskorú, valamint  a bíróság nem helyezte gondnokság alá az adásvételi szerződést maga is aláírhatja, de a szülők hozzájárulása szükséges (ez a hozzájárulás úgy fog megjelenni, hogy a szülők is aláírják a szerződést).

Érdemes arra is kitérni, hogy a szülő nem minden esetben képviselheti a gyermekét a szerződés aláírásakor. Amennyiben érdekellentét áll fenn a kiskorú és a szülő között, akkor eseti gyám kirendelését kell kérni a gyámhatóságtól. De ha az egyik szülő részére haszonélvezeti jogot alapítanak az ingatlanon és a szülők már nem hozzátartozók (nem házastársak, nem élettársak), akkor ebben az esetben a másik szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő aláírhat.


Mikor szükséges az adásvételi szerződéshez a gyámhatóság jóváhagyása?

Ingatlan vásárlása esetén 

Csak akkor kell gyámhatósági jóváhagyás, ha az ingatlanon tulajdonjogból eredő jogosultságot korlátozó teher található. De akkor is szükséges a gyámhatósági hozzájárulás, ha a szülők az ingatlan vásárlásához kölcsönt vesznek fel és a fedezet a kiskorúnak vásárolt ingatlan lesz. pl. jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jog stb. Kivételt jelent, ha az ingatlant kiskorúnak ajándékozzák és egyidejűleg az ajándékozó javára haszonélvezeti jogot alapítanak.

Ha a kiskorú saját vagyonából vásárolják meg az inagatlant (pl. örökségből), ebben az esetben a tehermentes ingatlan vásárláshoz is szükség van a gyámhatóság jóváhagyására, ha az ingatlan értéke a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 10-szeresét meghaladja.


Ingatlan értékesítése esetén

Bármilyen jogcímen történő átruházáskor szükséges a gyámhatóság jóváhagyása. Érdemes a kiskorúnak vásárolt ingatlan esetében végiggondolni, hogy bár a vásárláshoz nem szükséges a gyámhatóság jóváhagyása, de a kiskorú tulajdonszerzését követően a szülő nem rendelkezhet már olyan szabadon az ingatlannal. Nem tudja megterhelni, értékesíteni a gyámhatóság jóváhagyása nélkül.

A gyámhatóság az engedélyezéshez a gyermek érdekeit vizsgálja. Ingatlan értékesítés esetén a befolyt vételár is a gyermeké ( a kiskorú ellenőrzött számlájára kell megfizetni). Ez a vevő szempontjából is érdekes lehet, ugyanis részletvétel esetén a gyámhatóság nem mindig adja ki az engedélyt a teljes vételár megfizetése előtt, márpedig a gyámhatósági jóváhagyás nélkül az adásvételi szerződést a földhivatalba nem lehet benyújtani. Problémás lehet a kiskorú tulajdonos esetén a foglaló átadása is, mert a gyámhatóság a teljes vételár megfizetése előtt nem adja a jóváhagyását, így amennyiben az adásvételi szerződéshez nem sikerülne a gyámhatóság engedélyét megszerezni a szerződés érvénytelen lesz.

A gyámhivatal megköveteli a hivatalos értékbecslést is, hiszen a gyermek érdeke azt kívánja, hogy az ingatlan áron alul ne kerüljön értékesítésre.


Ki tartja fenn az ingatlant, amíg a tulajdonos kiskorú?

Az ingatlan fenntartási költségei a törvényes képviselőt terhelik. Gondoskodnia kell a folyamatos állagmegőrzésről, felújításról, hogy az ingatlan piaci árát megtartsa.