A gyermektartásdíj

2017.04.23

A gyermektartásdíj igényelhető kiskorú, illetve nagykorú gyermek után is. A gyermeket gondozó szülő természetben, a különélő szülő pénzben fizeti meg a tartásdíjat. A legjobb megoldás, ha a szülők megállapodnak a tartásdíjról és ezt a megállapodásukat hagyja jóvá a bíróság. Azonban az egyezségen alapuló tartásdíj leszállításának nincs helye arra történő hivatkozással, hogy a kötelezett eleve külső segítség igénybevételével vállalta. (Kúria eseti döntése)

Amennyiben nem sikerül a szülőknek megállapodni a tartásdíj összegében a bíróság dönt róla.

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK:

A  tartási igény 6 hónapra visszamenőleg érvényesíthető, de a tartási igény 3 év alatt elévül (vagyis 3 évnél régebbi tartásdíj, követelés bírósági úton nem érvényesíthető).

A tartásdíj megállapítása határozott összegben történik. Az új ptk előtti bírósági gyakorlatban a bérköltség címén jutatott járandóság %-ában állapították meg, ez 15-25% volt, de a kiugróan magas jövedelem esetén is meghatározott összegben történt a tartásdíj megállapítása. A határozott összeg megállapításánál továbbra is irányadó a kötelezett bérének 15-25%-a.

Elsősorban a szülő köteles megfizetni a gyermektartásdíjat, de ha erre nem kötelezhető (pl. nincs jövedelme), akkor akár a nagyszülőt is kötelezhetik. (Azonban amíg a szülő saját eltartása rovására is köteles erre, addig a nagyszülő esetében ez korlátozottabb kötelezettséget jelent.)

A szülők megállapodhatnak abban is kiskorú gyermek esetén, hogy a tartásdíjra kötelezett fél egy vagyontárgy, ingatlan átruházásával vagy egyszeri pénzösszeg juttatásával kifizeti a tartásdíjat.


A KISKORÚ GYERMEK TARTÁSA:

Újdonság, hogy kiskorú esetén a rászorultságot vélelmezni kell (a tartásra való rászorultságot nem kell bizonyítani, de a vélelem megdönthető). Legfeljebb a gyermek 20. életév betöltéséig érvényesül a kiskorúra vonatkozó tartás, ha a gyermek középfokú iskolai tanulmányokat folytat. A szülő a saját szükségleteinek korlátozásával is köteles a kiskorú tartására.


A NAGYKORÚ GYERMEK TARTÁSA:

Az a továbbtanuló gyermek jogosult, akinek tanulóévei folyamatosak, nincs benne indokolatlan megszakítás és nem érdemtelen. Legfeljebb a gyermek 25 éves koráig igényelhető.

Továbbtanulásnak minősül: 

  • életpályára előkészítő szakképzettség megszerzéséhez szükséges oktatás vagy tanfolyam
  • felsőfokú végzettségi szintet biztosító alap- és mesterképzés, felsőfok szakképzés

A képzést, tanulmányokat biztosító intézmény a tartásdíj fizetésére kötelezett szülőt kérelmére köteles tájékoztatni a tanulás fennállásáról vagy megszűnéséről.

Érdemtelennek minősülő nagykorú: ha indokolatlanul nem tartja a kapcsolatot a szülővel. Ez csak a gyermek nagykorúságának elérésétől tanúsított magatartására terjedhet ki, és a bíróságnak fel kell tárnia a kapcsolat megromlásához vezető körülményeket is.

Mik tartoznak A GYERMEK SZÜKSÉGLETEI körébe?

Az alapszükségletek (élelmezés, ruháztatás, iskoláztatás, lakhatás) + a gyermek harmonikus személyiségfejlődéséhez szükséges kiadások (pl. iskolán kívüli foglalkozások, kulturális kiadások stb.) A gondozó szülőtől nem követelhető tételes számlákkal alátámasztott költségkimutatás.

Végezetül egy érdekes Kúriai döntés: Ha az egyik gyermeket az egyik szülőnél, a másik gyermeket a másik szülőnél helyezik el, akkor a szülők a náluk elhelyezett gyermekről kötelesek gondoskodni. De ha közben az egyik gyermek nagykorúvá válik, a másik szülő nem jogosult kiegészítő tartást kérni, amíg kiskorú gyermek részére. A másik szülő dönthet úgy, hogy havi rendszerességgel pénzbeli támogatásban részesíti a kiskorút, de ez nem tartás, csupán egy önkéntes hozzájárulás.